Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om å ta vare på minnesteinene etter bygging av f.eks. bruer, som forteller mye om datidens byggeferdigheter og er kulturminner som bør få en hedersplass ved anlegget

Datert: 05.05.2005
Besvart: 18.05.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark, som resten av landet, er minnesteinene etter bygging av f.eks. bruer i ferd med å forsvinne. Når nye bruer bygges eller forsterkes, tas ofte ikke disse vare på. Dette er "kulturminner" som bør få en hedersplass ved anlegget.

Hva vil statsråden gjøre for å ta vare på disse steinene som forteller mye om datidens slit og ikke minst byggeferdighetene etter datidens forhold?


Les hele debatten