Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt avslaget på en asylsøknad fra en familie fra Kosovo med en bl.a. hjerneskadet sønn er et resultat av de nye reglene hvor klagebehandlingen er skjerpet til særlig sterke menneskelige hensyn

Datert: 04.05.2005
Besvart: 11.05.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): En familie fra Kosovo søkte asyl i januar 2003. Mottaket ble lagt ned. I juni 2004 fikk de leilighet i Skånland kommune. Den yngste sønnen har en hjerneskade, barneepilepsi, er blind og har store utviklingsforstyrrelser både mentalt og fysisk. UDI har betalt for leiligheten og barnehagetilbud 3 dager pr. uke. Han har hatt tett oppfølging av både 1. og 2. linjetjenesten. 2. mai fikk familien endelig avslag.

Er avslaget resultat av de nye reglene hvor klagebehandlingen er skjerpet til særlig sterke menneskelige hensyn?


Les hele debatten