Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utdannings- og forskningsministeren

Om å sikre at de nordiske sentra for fremragende forskning kan bli ytterligere styrket som forskningsmiljø i en internasjonal sammenheng

Datert: 09.05.2005
Besvart på vegne av: Utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 18.05.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva kan statsråden gjøre for å sikre at de nordiske sentra for fremragende forskning kan bli ytterligere styrket som forskningsmiljø i en internasjonal sammenheng?


Les hele debatten