Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Om hvordan Forsvarsdepartementet følger opp balanseringen av arbeidsplassene i Forsvarets logistikkorganisasjon i hovedstadsregionen mellom Kjeller og Kolsås

Datert: 04.05.2005
Besvart: 18.05.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): I Innst. S. nr. 234 (2003-2004) om Forsvarets aktiviteter i perioden 2005-2008, var det bred enighet om at arbeidsplassene i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) i hovedstadsregionen skulle balansere mellom øst og vest, mer presist mellom Kjeller og Kolsås.

Hvordan følger Forsvarsdepartementet dette opp?


Les hele debatten