Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt bøndene har grunn til bekymring over den landbrukspolitikk som blir ført, eller om den er i samsvar med ønsket om en livskraftig distriktspolitikk og et levende Bygde-Norge

Datert: 11.05.2005
Besvart: 18.05.2005 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Bøndene er bekymret for at lønnsomheten blir stadig svakere for tradisjonelle familiegårdsbruk og mindre småbruk, bruksstørrelser som av mange er sett på som limet i Bygde-Norge. Bøndene er matprodusenter og står for en aktiv distriktspolitikk.

Mener statsråden at bøndene har grunn til bekymring over den landbrukspolitikk som blir ført, eller mener han at dagens landbrukspolitikk er i samsvar med ønsket om en livskraftig distriktspolitikk og et levende Bygde-Norge?


Les hele debatten