Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til miljøvernministeren

Om hvorfor det ikke foreligger avtale med britene om varsling når det skjer utslipp av radioaktive stoffer fra Sellafield-anlegget

Datert: 12.05.2005
Besvart: 18.05.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Den alvorlige ulykken ved atomgjenvinningsanlegget i Sellafield har skapt bekymring også i Norge fordi at eventuelle utslipp til havet kan få konsekvenser også for oss. I 1994 startet britene i hemmelighet med å slippe store mengder technetium 99, et radioaktivt stoff, direkte ut i havet, og allerede i 1996 kunne vi måle forhøyede verdier langs norskekysten.

Hvorfor har ikke Regjeringen sørget for at det foreligger avtale om varsling når det skjer utslipp av radioaktive stoffer fra Sellafield-anlegget?


Les hele debatten