Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å se nærmere på de regionale helseforetakenes praksis ved utarbeidelse av anbudsinvitasjoner, og kreve at anbudsreglementet følges bedre opp

Datert: 12.05.2005
Besvart: 25.05.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ifølge PRISY, Privatsykehusenes fellesorganisasjon, følger ikke de regionale helseforetakene anbudsreglene ved utarbeidelse av anbudsinvitasjoner. En oversikt viser at verken Helse Midt-Norge eller Helse Nord la inn kriterier om kvalitet og ingen la inn kriterier om epikrisetid. Ventetid fra konsultasjon til behandling var bare interessant for Helse Sør.

Vil statsråden se nærmere på denne praksisen og kreve at anbudsreglementet følges bedre opp?


Les hele debatten