Spørretimespørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til landbruks- og matministeren

Om å opprettholde den gode norske dyrehelsa, med bakgrunn i at Norge i 2004 lå under det antall prøver som EU krever undersøkt for at vi skal opprettholde vår status i Europa

Datert: 12.05.2005
Besvart: 18.05.2005 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Da Veterinæravtalen ble vedtatt, var det en klar forutsetning for Stortingets godkjenning at det ble satt av tilstrekkelig ressurser til en effektiv gjennomføring av nødvendige nasjonale kontrolltiltak for å hindre en forringelse av helsetilstanden for mennesker og dyr. I 2004 lå Norge under det antall prøver som EU krever undersøkt for at vi skal opprettholde vår status i Europa.

Hvilken strategi har statsråden for å opprettholde den gode norske dyrehelsa?


Les hele debatten