Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Om å styrke lokaliseringen av både HV og andre forsvarsrelaterte avdelinger i Bjerkvik, og hvorfor Forsvaret vil legge ned en nybygd satellittstasjon som NATO vil beholde der

Datert: 12.05.2005
Besvart: 18.05.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Stortinget bestemte 10. juni 2004 at HV-distriktsstaben for Troms og nordre del av Nordland skulle ligge i Bjerkvik. Omkring denne beslutningen har det vært reist spørsmål, og statsråden har beroliget om at vedtaket skal gjennomføres. Avisen Fremover melder 11. mai at Forsvaret vil legge ned en nybygd satellittstasjon i Bjerkvik, en stasjon NATO vil beholde der.

Hvorfor skjer dette mot NATOs vilje, og hvilke grep vil statsråden ta for å styrke lokaliseringen av både HV og andre forsvarsrelaterte avdelinger i Bjerkvik?


Les hele debatten