Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Om hvorfor det ikke har blitt nevnt at ammunisjonslageret på Olavsvern i Tromsø skal legges ned når Stortinget flere ganger har debattert omstillingen i Forsvaret

Datert: 12.05.2005
Besvart: 18.05.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge NRK Troms 12. mai skal "Ammunisjonslageret på Olavsvern i Tromsø legges ned i år. Det betyr at det ikke lenger blir mulig for Sjøforsvarets fartøyer å få tak i tyngre ammunisjon i Nord-Norge". Dette blir lett tolket som et signal om en ønsket svekkelse av norske interesser i nordområdene. Stortinget har flere ganger debattert omstillingen i Forsvaret, men det har ikke blitt nevnt at basen skulle bygges ned ytterligere.

Hvorfor ble ikke dette omtalt ved behandlingen av St.prp. nr. 42 (2003-2004)?


Les hele debatten