Muntlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

Om å vurdere på nytt spørsmålet om habilitet når det gjelder Arbeiderpartiets representanter i kommunestyrer og fylkesting, på bakgrunn av at LO festet sitt grep på A på landsmøtet

Datert: 13.04.2005
Besvart: 13.04.2005 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP):


Les hele debatten