Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til statsministeren

Om hvilke konsekvenser det bør få for Statoil at boreriggen "Eirik Raude" har overskredet utslippstillatelsen i Barentshavet mer enn tusen ganger

Datert: 13.04.2005
Besvart: 13.04.2005 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten