Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om hvorvidt det er forsvarlig at Forsvaret avhender utstyr som formelt ikke har Norge som eier, med eksempel i M6-lastebiler fra USA som har havnet i Nord-Korea

Datert: 19.05.2005
Besvart: 25.05.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Forsvaret avhender stadig en masse utstyr som for Forsvaret ikke er nødvendig lenger, bl.a. M6 lastebiler gitt fra USA til Norge. Noen av disse har havnet i Nord-Korea, som hjelp fra Norge.

Synes statsråden det er forsvarlig å gi bort utstyr som formelt ikke har Norge som eier, og at det må ryddes opp i eierforholdet før man avhender dette?


Les hele debatten