Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Om hva som gjøres med trygdemisbruket blant nordmenn i Marokko og en del andre stater, i lys av at det skal etableres et trygdekontor i Spania

Datert: 11.05.2005
Besvart: 11.05.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP):


Les hele debatten