Muntlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utviklingsministeren

Om hvorvidt statsråden deler Storbritannias bekymring for den demokratiske utviklingen i Uganda, og vil følge opp med å holde tilbake bistand for å bidra til et koordinert internasjonalt press

Datert: 11.05.2005
Besvart: 11.05.2005 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP):


Les hele debatten