Muntlig spørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvilke tiltak Regjeringen vil iverksette for å forhindre legionellautbrudd, da alt tyder på at tiltakene som ble iverksatt i 2001 ikke var gode nok og det nye utbruddet i Østfold har krevd flere menneskeliv

Datert: 25.05.2005
Besvart: 25.05.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A):


Les hele debatten