Muntlig spørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Om hvorvidt kirkeministeren forstår kritikken fra kirkeledere for at Regjeringen ikke følger opp kirkeøkonomien

Datert: 01.06.2005
Besvart: 01.06.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp):


Les hele debatten