Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til nærings- og handelsministeren

Om å opprettholde arbeidsplassene ved Diplom-Is i Rakkestad etter at styret anbefalte å legge ned produksjonen, eventuelt få på plass en omstillingspakke

Datert: 18.10.2005
Besvart: 09.11.2005 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Styret i Diplom-Is anbefalte på sitt møte den 13. oktober å legge ned produksjonen og 55 lokale arbeidsplasser i Rakkestad. Regjeringspartienes tiltredelseserklæring legger opp til et aktivt statlig engasjement, i samarbeid med næringslivet og arbeidstakerne. Regjeringspartiene viste også et stort engasjement for å bevare arbeidsplassene ved Union i Skien.

Hva vil statsråden nå gjøre for å opprettholde arbeidsplassene ved Diplom-Is i Rakkestad, eller hvilken omstillingspakke kommer eventuelt på plass?


Les hele debatten