Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å sikre rask fremdrift og byggestart for prosjektet Jondalstunnelen i Hordaland

Datert: 18.10.2005
Besvart: 09.11.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Blant flere viktige samferdselsprosjekt i Hordaland, er Jondalstunnelen det som får minst statlige støtte. Det er bevilget 30 mill. kr til dette gjenværende store fylkesvegprosjektet som har kort tid til byggestart, kort byggetid, lav risiko og investeringssum på ca. 500 mill. kr. Andre og større Hordalandsprosjekter er alt fremlagt for Stortinget gjennom egne proposisjoner.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre rask fremdrift og rask byggestart for prosjektet Jondalstunnelen i Hordaland?


Les hele debatten