Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til utenriksministeren

Om korleis problema med radioaktivt avfall frå atomvåpen og andre kjelder i Nordvest-Russland kan løysast

Datert: 02.10.1996
Besvart: 09.10.1996 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): I Nordvest-Russland utgjer atomvåpen med høgt radioaktivt avfall frå ulike kjelder ein alvorleg sikkerhetsrisiko. Det gjeld kjernekraftverk, gamle ubåtar og isbrytarar.

På kva måte kan Noreg vere pådrivar til å løyse desse alvorlege problema på ein rask måte?


Les hele debatten