Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til olje- og energiministeren

Om å realisere økt utbygging av småkraftverk i Norge

Datert: 02.11.2005
Besvart: 09.11.2005 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): NVE har pr. 1. januar 2005 beregnet det totale tekniske og økonomiske utbyggbare vannkraftpotensial i Norge til 205 TWh, innenfor bestemte grenser for investeringskostnader. Denne beregningen representerer en vesentlig oppjustering av vannkraftpotensialet i forhold til oversikten av 1. januar 2004. Beregningen fra NVE viser et gjenværende utbyggbart potensial på rundt 42 TWh. Rundt 25 TWh ligger innenfor rammen av småkraftverk.

Hva vil statsråden konkret foreslå for å realisere økt utbygging av småkraftverk i Norge?


Les hele debatten