Spørretimespørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utenriksministeren

Om å reagere mot at bahaier fratas retten til religionsfrihet og høyere utdannelse i Iran

Datert: 03.11.2005
Besvart: 09.11.2005 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Siden 1979 har regjeringen i Iran fratatt bahá'íer adgang til høyere utdannelse, som et ledd i en bredere forfølgelsesstrategi. Bahá'íene er den største religiøse minoriteten i Iran, og utsettes for omfattende religiøs diskriminering. Bahá'íene har blitt lovet tilgang til universiteter og høyskoler om de bare erklærer seg som muslimer.

Vil Regjeringen reagere mot at denne gruppen fratas retten til religionsfrihet og høyere utdannelse, og hvilke reaksjoner vil være aktuelle?


Les hele debatten