Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til olje- og energiministeren

Om at også gasskraftverket på Kårstø skal ha fullskalaanlegg for CO¨2-fjerning, og hvor stor del av kostnadene det er Regjeringen ser for seg at Naturkraft skal dekke

Datert: 03.11.2005
Besvart: 09.11.2005 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): I Soria Moria-erklæringen heter det at også gasskraftverket på Kårstø skal ha fullskalaanlegg for CO2-fjerning innen 2009. Merkostnadene har statsråden i et skriftlig svar til undertegnede og i mediene sagt at utbyggerne må bidra økonomisk til. Det er fra Naturkraft AS opplyst at merkostnader for rensing og komprimering er 1,5 mrd. kr. I tillegg kommer kostnader til eventuell lagring, distribusjonssystem og injeksjon.

Hvor stor andel av kostnadene på 1,5 mrd. kr er det Regjeringen ser for seg at Naturkraft skal dekke?


Les hele debatten