Spørretimespørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Om å ta opp igjen arbeidet og gjennomføre den planlagte evalueringen av fylkeskommunen

Datert: 03.11.2005
Besvart: 09.11.2005 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Etter anmodning fra de parlamentariske lederne fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble avtaleinngåelsen om evalueringen av dagens fylkeskommune avlyst rett før regjeringsskiftet.

Vil statsråden ta opp igjen dette arbeidet og gjennomføre den planlagte evalueringen av fylkeskommunen?


Les hele debatten