Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Om å sikre at norsk energiintensiv industri ikke tvinges til å flytte til land utenfor kvotesystemet, med henvisning til at en mangedobling i prisen for CO¨2-kvoter vil drive norske og europeiske kraftpriser i været

Datert: 03.11.2005
Besvart: 09.11.2005 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge Finansavisen 3. november så spår Verdensbanken og Deutsche Bank en mangedobling i prisen for CO2-kvoter. Det vil drive norske og europeiske kraftpriser i været og svekke konkurranseevnen til norsk industri i forhold til land som ikke er med i kvotesystemet.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at norsk energiintensiv industri ikke tvinges til å flytte til land utenfor kvotesystemet?


Les hele debatten