Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å bidra til at Vegdirektoratet omgjør klassifiseringen av Terrengen, som gir funksjonshemmede gode muligheter til å bevege seg der en ikke kan ferdes i vanlig rullestol

Datert: 09.11.2005
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 23.11.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Rullestolen Terrengen gir en del funksjonshemmede gode muligheter til å bevege seg i ellers vanskelig tilgjengelige landskap. For denne gruppen er det spesielt verdifullt å få mulighet til å bevege seg i friluftsområder og steder der en ikke kan ferdes i vanlig rullestol. Terrengen er nå klassifisert som motorsykkel og avgiftsbelagt slik at Rikstrygdeverket ikke lenger dekker utgiftene, men brukerens eneste mulighet er å velge mellom bil og Terrengen.

Vil statsråden bidra til at Vegdirektoratet omgjør klassifiseringen?


Les hele debatten