Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt bruk av benådning for å få redusert soningskøen tidlig på 1990-tallet var akseptabel, og om statsråden vil forsikre Stortinget om at en slik praksis ikke gjeninnføres

Datert: 03.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Ifølge underdirektør Sissel Kofoed i Justisdepartementet skal man ha hatt en praksis tidlig på 90-tallet om bruk av benådning for å få redusert soningskøen.

Mener statsråden at en slik praksis var akseptabel, og vil statsråden forsikre Stortinget om at en slik praksis ikke gjeninnføres?


Les hele debatten