Spørretimespørsmål fra Olemic Thommessen (H) til likestillings- og forbrukerministeren

Om å styrke barns vern mot vold i nære relasjoner

Datert: 11.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av likestillings- og forbrukerminister Karita Bekkemellem

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Ifølge Justisdepartementets voldsmåling i juni ble 2 000 barn i Norge utsatt for vold i familien på en uke. Dette viser at vold mot barn i familien er et stort problem. Barnevernet har blitt kritisert for at de ikke i flere saker har gått til anmeldelse av forhold de oppdager, og at samarbeidet mellom barnevern, politi og familiekontor ikke er tilfredsstillende.

Hva vil statsråden gjøre for å styrke barns vern mot vold i nære relasjoner?


Les hele debatten