Spørretimespørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om at tillatelse til oppføring av et skoghusvære i Nittedal kommune ble påklaget av fylkesmannen, og hva statsråden vil gjøre for å unngå et slikt overtramp av lokaldemokratiet

Datert: 14.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): I 1998 gav Nittedal kommune tillatelse til oppføring av et skogshusvære. Vedtaket ble påklaget, og Nittedal formannskap tok klagen til følge. Vedtaket er påklaget av fylkesmannens miljøavdeling, som ikke kan se at krav om "særlig grunner" er oppfylt. Departementet har også oppnevnt settefylkesmann for å behandle klagen.

Kan statsråden se at dette er en stor trussel mot lokaldemokratiet, og hva vil statsråden gjøre med dette for å unngå et slikt overtramp av lokaldemokratiet i fremtiden?


Les hele debatten