Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å forsterke og forsere arbeidet med rassikring av riks- og fylkesveger

Datert: 15.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Mye uvær og mye nedbør har denne høsten skapt store problemer mange steder i landet og særlig på Vestlandet. Som vi kjenner til fra lange perioder med dårlig vær tidligere, er vegnettet særlig utsatt for ras. Kartlegging viser at det er 540 rasutsatte strekninger bare på riksvegnettet, med total lengde på ca. 3 500 km. Det vil ta 30-40 år å rassikre alle riks- og fylkesveger med dagens bevilgningsnivå.

Hva vil statsråden gjøre for å forsterke og forsere arbeidet med rassikring av riks- og fylkesveger?


Les hele debatten