Spørretimespørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Om hvorvidt ikke sikkerheten kan ivaretas like godt av private som av offentlige, forutsatt kravspesifikasjoner, som er vanlig i luftfarten, sjøfarten og på vei

Datert: 15.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Statsråden har i svar på spørsmål, stilt av Gunnar Gundersen, gitt uttrykk for at hun anerkjenner at private utfører viktig sikkerhetsarbeid, men hun svarer ikke Stortinget klart på om sikkerheten ikke kan ivaretas like godt av private som av offentlige, forutsatt kravspesifikasjoner. Dette er vanlig både i luftfarten, sjøfarten og på vei.

Har statsråden en annen holdning enn den ideologiske og negative man finner i Soria Moria-erklæringen?


Les hele debatten