Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om når en plan for den langsiktige satsingen på Gjøvikbanen vil fremlegges

Datert: 17.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): NSB Anbud AS overtar transporten på Gjøvikbanen ifra 1. juni 2006. Kjøretiden blir redusert til 1 time og 55 minutter med en målsetting om reduksjon til 1 time og 45 minutter på strekningen Oslo-Gjøvik. Skal denne forkorting i reisetid oppnås, må det gjennomføres infrastrukturforbedringer med blant annet krysningsspor og forbedring av strømtilførsel.

Når vil statsråden fremlegge en plan for den langsiktige satsingen på Gjøvikbanen?


Les hele debatten