Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Om å bekrefte at vedtatte læreplaner ikke blir endret, og at tidsplanen for ikke-vedtatte planer blir overholdt

Datert: 17.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kunnskapsløftet ble vedtatt av et samlet storting våren 2005. Utviklingen av læreplaner har pågått over lengre tid, og det foreligger godkjente planer for en lang rekke fag. Norske lærere, elever og læremiddelutviklere har lenge forberedt seg på at Kunnskapsløftet skal implementeres etter planen fra og med skoleåret 2006.

Kan statsråden bekrefte at vedtatte læreplaner ikke blir endret og at tidsplanen for ikke-vedtatte planer blir overholdt, og hvis ikke, hvilke følger vil det ha for reformens implementeringsplan?


Les hele debatten