Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til miljøvernministeren

Om å sikre at vi også i framtiden har villaks i norske elver, da store mengder oppdrettslaks årlig rømmer fra anlegg langs kysten

Datert: 17.11.2005
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 23.11.2005 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Store mengder oppdrettslaks rømmer årlig fra oppdrettsanlegg langs hele kysten. Vi har også i år hatt tilfeller hvor store mengder laks har rømt fra ulike anlegg. Dette utgjør en alvorlig trussel mot villaksbestandene i våre lakseførende vassdrag. Dersom vi skal kunne bevare villaksen for framtidige generasjoner, er det behov for handling.

Hva vil statsråden konkret gjøre for å sikre at vi også i framtida har villaks i norske elver?


Les hele debatten