Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om import av sauekjøtt fra Island som har store problemer med skrapesyke, samtidig som det dumpes sauekjøtt i Norge som tiltak mot skrapesyke

Datert: 04.10.1996
Besvart: 09.10.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Oppdagelsen av skrapesyken har ført til dumping av 1.700 tonn sauekjøtt her i landet hittil i år. Ifølge en gammel EFTA-avtale må det importeres sauekjøtt fra Island. Her er det langt større problemer med skrapesyke fordi den er spredt over store deler av landet.

Mener statsråden myndighetenes krav om nedslakting for å urydde skrapesyken kan forsvares i lys av den islandske importen?


Les hele debatten