Spørretimespørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til miljøvernministeren

Om å iverksette tiltak mot tareskogdøden langs kysten

Datert: 17.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Den omfattende tareskogdøden langs kysten, blir av forskere betegnet som en miljøkatastrofe. Nye målinger viser at 50 pst. av tarevegetasjonen fra Lindesnes til Bergen og hele 90 pst. på strekningen Oslo-Kristiansand, er forsvunnet. Forskere beskriver et økosystem i ubalanse, med store konsekvenser for fiskeyngel og skalldyr, men kjenner ikke årsakene til dette miljøproblemet.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette mot tareskogdøden?


Les hele debatten