Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljøvernministeren

Om statsråden er enig i at omlasting av petroleum bør kunne tillates i en nasjonal laksefjord, på bakgrunn av at Statens forurensningstilsyn stiller krav som er vanskelig å innfri i Bøkfjorden i Finnmark

Datert: 17.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Kirkenes Transit har fått tillatelse fra SFT til 25 omlastinger av gasskondensat i Bøkfjorden i Finnmark. Samtidig stiller SFT krav til analyser som er vanskelige å imøtekomme, og som vil være nærmest umulig å innfri når de senere vil utvide antall omlastinger. SFT har samtidig gjort det klart at de helst ser at denne aktiviteten ikke legges til Bøkfjorden i det hele tatt siden fjorden er nasjonal laksefjord.

Er statsråden enig i at omlasting av petroleum bør kunne tillates i en nasjonal laksefjord?


Les hele debatten