Spørretimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til helse- og omsorgsministeren

Om å ta initiativ til at flere typer diabetesmedisiner fås på blå resept

Datert: 17.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Diabetes er en kronisk tilstand som kan gi betydelig reduksjon av livskvalitet for den som rammes. Statens legemiddelverk har avvist å la en rekke nye typer diabetesmedisiner komme inn under blåreseptordningen, selv om de kan gi pasienten en økt livskvalitet og holde sykdommen bedre i sjakk. Fordi medisinene ofte er kostbare, betyr dette at de gjøres vanskelig tilgjengelig for mange.

Vil statsråden ta initiativ til at flere typer diabetesmedisiner fås på blå resept?


Les hele debatten