Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til miljøvernministeren

Datert: 17.11.2005
Spørsmålet er trukket tilbake

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Regjeringen skriver i Soria Moria-erklæringen at man vil ferdigstille opprettelsen av nasjonale laksefjorder og -vassdrag. Forskere har pekt på at dette ikke er et målrettet tiltak i forhold til å bevare villaksen. Laksefjorder har på sikt konsekvenser for mange arbeidsplasser i distriktene.

Hva er fremdriften når det gjelder nye nasjonale laksefjorder og -vassdrag, og hvilke erfaringer har man gjort seg med nåværende laksefjorder?


Les hele debatten