Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt Regjeringens melding om de nye regionene også vil omfatte hvilke oppgaver som kan overføres fra staten og dagens fylkeskommune til primærkommunene

Datert: 17.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Regjeringen har varslet at de vil komme til Stortinget med en melding om de nye regionene og hvilke oppgaver de skal ha.

Vil en slik melding også omfatte hvilke oppgaver som kan overføres fra staten og dagens fylkeskommune til primærkommunene?


Les hele debatten