Spørretimespørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utenriksministeren

Datert: 16.11.2005
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Zimbabwes befolkning lider. Landets håpløse økonomiske utvikling de seneste årene har ført til at den offisielle andelen av befolkningen som lever under fattigdomsgrensen, er rundt 80 pst. og arbeidsledigheten er skyhøy. I tillegg lever minst halvdelen av befolkningen med kronisk matvaremangel. Midt i denne elendigheten har landet et regime som i stadig økende grad setter demokratiet og demokratiske verdier til side og beriker seg selv til det absurde.

Hva gjør Regjeringen for å bedre situasjonen i Zimbabwe?


Les hele debatten