Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kommunal- og arbeidsministeren

Om beregninger fra Statistisk sentralbyrå om at innvandringen må økes betydelig i årene fremover for å opprettholde nåværende befolkningsstruktur

Datert: 02.10.1996
Besvart: 09.10.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Ifølge beregninger Statistisk sentralbyrå og andre har foretatt står vi foran en periode med knapphet på ung arbeidskraft. Det antydes at Norge må øke innvandringen betydelig i årene framover for å opprettholde nåværende befolkningsstruktur.

Hvordan vurderer statsråden disse opplysningene, sett i lys av dagens arbeidsmarkedssituasjon, bestemmelsen om innvandringsstopp med videre?


Les hele debatten