Muntlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Om Regjeringens begrunnelse for at den nå synes skattelegging av hyretillegg for sjøfolk og fri kost for ansatte på sokkelen er fornuftig

Datert: 16.11.2005
Besvart: 16.11.2005 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP):


Les hele debatten