Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Om opphevelse av Produkt- og Elektrisitetstilsynets (PE) avslag på en svensk elektroinstallatør sin søknad om autorisasjon i Norge, og hvorfor EØS-avtalen må være overordnet norsk lovverk også når det gjelder livsviktige krav til sikkerhet

Datert: 04.10.1996
Besvart: 09.10.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Departementet har opphevet Produkt- og Elektrisitetstilsynets (PE) avslag på søknad fra en svansk elektroinstallatør om autorisasjon i Norge. Avslaget er opphevet selv om departementet gir PE medhold i at søknaden ikke oppfyller kravene i den norske kvalifikasjonsforskriften.

Hvorfor må EØS-avtalen være overordnet norsk lovverk også når det gjelder livsviktige krav til sikkerhet slik de blant annet stilles til alle norske bedrifter og deres tilsatte av Produkt- og Elektrisitetstilsynet?


Les hele debatten