Muntlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til fiskeri- og kystministeren

Om ikkje distriktskvoteordninga vil føre til at ein får ei fordeling på anlegg som ikkje er i samsvar med kva som er god lønsemd for norsk fiskeri

Datert: 30.11.2005
Besvart: 30.11.2005 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H):


Les hele debatten