Muntlig spørsmål fra Gunn Berit Gjerde (V) til landbruks- og matministeren

Om kva landbruksministeren har tenkt å gjere for å få til ei omstilling i landbruket

Datert: 30.11.2005
Besvart: 30.11.2005 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Gunn Berit Gjerde (V)

Spørsmål

Gunn Berit Gjerde (V):


Les hele debatten