Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til fiskeri- og kystministeren

Om hvilke retningslinjer Regjeringen vil legge til grunn for avhending av fyrstasjoner, og hva som er status for salgsprosessen i Rogaland

Datert: 20.12.2005
Besvart: 11.01.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Kystverket har i 2005 arbeidet med å avhende en rekke fyr. Målet har vært å gjøre dem tilgjengelige for folk flest. På bakgrunn av signaler fra representanter for regjeringspartiene, har prosessen stoppet opp i forhold til to fyr i Rogaland.

Hva er status for denne salgsprosessen, og hvilke retningslinjer vil Regjeringen legge til grunn for avhending av fyrstasjoner?


Les hele debatten