Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Om tilgang til informasjon for "Pasientguiden i Fredrikstad

Datert: 04.10.1996
Besvart: 09.10.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Pasientguiden" i Fredrikstad, som drives i privat regi, gjør en stor innsats for å hjelpe pasienter til å finne den korteste veien innen en helseregion etter at "Prosjekt fritt sykehusvalg" ble etablert i helseregion 2. Det vil ventelig etableres et "Informasjonskontor for fritt sykehusvalg" i offentlig regi.

Vil "Pasientguiden" sikres tilgang til samme informasjon for å sikre likeverdige konkurransevilkår?


Les hele debatten