Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kommunal- og regionalministeren

Om å forkorte saksbehandlingstida for samer og kvener som søker om billighetserstatning for tapt skolegang under 2. verdenskrig

Datert: 04.01.2006
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart på vegne av: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 11.01.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Samer og kvener kan nå endelig søke om å motta billighetserstatning fra staten etter at de har tapt skolegang under 2. verdenskrig. Stortinget sluttet seg 4. april i fjor til den forrige regjeringas forslag om dette. Det viser seg nå at behandlinga av disse søknadene tar uendelig lang tid.

Hva kan statsråden foreta seg slik at saksbehandlingstida forkortes?


Les hele debatten