Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om frykt for økt trafikk og forurensning om Posten etablerer ny hovedterminal på Robsrud i Lørenskog, og hvordan dette harmonerer med Stortingets mål om å overføre gods fra vei til bane

Datert: 05.01.2006
Besvart: 11.01.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Posten ønsker å samlokalisere sine funksjoner i en ny hovedterminal for Østlandet. Posten ønsker selv å etablere terminalen på Robsrud i Lørenskog, men lokalmiljøet frykter den økte mengden trafikk, støy og forurensning som dette vil medføre. Stortinget har som mål, blant annet gjennom Nasjonal transportplan, å overføre gods fra vei til bane.

Hvordan harmonerer dette målet med Postens lokalisering på Robsrud?


Les hele debatten